فورم ها

مطالعه فورم های سال های گذشته کانکور برای موفقیت در کانکور بسیار مهم بوده زیرا همواره از نکات مشخص و بخش های معین شده از کتاب های مرجع کانکور برای ساختن سوالات استفاده می شود. به علاوه، هر ساله سوالات جدید اکثرا برای بخش های ریاضیات و علوم طبیعی ساخته می شود و برای سایر بخش ها یعنی علوم اجتماعی و زبان ها سوالات تقریبا مشابه با گذشته طرح شده و به بانک سوالات اضافه می شود. همچنان فورم های کانکوری می تواند به عنوان یک منبع معتبر برای تمرین و آماده شدن بیشتر برای امتحان رسمی استفاده شود. اگر از افرادی امتحان کانکور را با موفقیت سپری کرده اند بپرسید، یکی از رازهای موفقیت آنها  حتما استفاده از فورم های معتبر کانکور می باشد. در نتیجه شاگردان با استفاده از این فورم ها با نحوه جواب دادن به سوالت کانکور آشنا شده و با ارزیابی خود می توانند مطمئن تر رشته دلخواه خود را انتخاب نمایند.

در اینجا ما برای شما فورم های کانکور را از سال 1393 برای دانلود قرار داده ایم. زیرا از سال 1393 به بعد سوالات امتحان کانکور مطابق با نصاب جدید وزارت معارف آماده می شود و هر ساله سوالات مطابق با این منابع سوالات جدید ساخته شده به بانک سوالات اضافه می شود.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ